Close Encounters

Binnen dit project wordt de toeschouwer persoonlijk en heel direct geconfronteerd met mijn werk. Ongevraagd dus zonder vooraankondiging, laat ik een werk thuis bezorgen. De interactie die ontstaat tussen het werkje, de maker, de bezorger en de ontvanger houd ik bij in een blog.

 

This project confronts the spectator with my work in an intimate, private way. A seemingly friendly gesture, yet quite forward as the artwork is delivered to a person’s home without any prior notice. The interaction between the artwork, the receiver and the artist is documented in a blog.

Lees meer / minder
Close Encounters confronteert de toeschouwer op een heel directe wijze met het kunstwerk. Anders dan de meer afstandelijke manier van exposeren in een galerie of museum wordt een groep kunstliefhebbers persoonlijk benaderd en krijgt een werkje in bruikleen aangeboden. Een goed bedoeld gebaar, maar ook wel brutaal omdat de ontvanger niet vooraf op de hoogte is gesteld en het werk onverwacht wordt bezorgd.

 

In de beslotenheid van zijn eigen omgeving kan de toeschouwer zich op een directe manier tot het werk verhouden. Juist dit werk, dat al bedoeld is om als kostbaar kleinood het publiek te verleiden, komt optimaal tot zijn recht in een persoonlijke omgeving. De interactie tussen het werk, de ontvanger en de maker wordt gedocumenteerd op het blog op deze site.